ncov-2019

Accession ID Virus name Location Collection date Originating lab Submitting lab Authors
EPI_ISL_406959 BetaCoV/Italy/INMI1/2020 Europe / Italy / Rome 2020-01 unknown Virology Laboratory, INMI L. Spallanzani Capobianchi,M.R., Carletti,F., Lalle,E., Bordi,L., Marsella,P., Colavita,F., Matusali,G., Nicastri,E., Ippolito,G. and Castilletti,C.
EPI_ISL_402119 BetaCoV/Wuhan/IVDC-HB-01/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 2019-12-30 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC Wenjie Tan,Xiang Zhao,Wenling Wang,Xuejun Ma,Yongzhong Jiang,Roujian Lu, Ji Wang, Weimin Zhou,Peihua Niu,Peipei Liu,Faxian Zhan,Weifeng Shi,Baoying Huang,Jun Liu,Li Zhao,Yao Meng,Xiaozhou He,Fei Ye,Na Zhu,Yang Li,Jing Chen,Wenbo Xu,George F. Gao,Guizhen Wu
EPI_ISL_402121 BetaCoV/Wuhan/IVDC-HB-05/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 2019-12-30 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC Wenjie Tan,Xuejun Ma,Xiang Zhao,Wenling Wang,Yongzhong Jiang,Roujian Lu,Ji Wang,Peihua Niu, Weimin Zhou, Faxian Zhan,Weifeng Shi,Baoying Huang,Jun Liu,Li Zhao,Yao Meng,Fei Ye,Na Zhu, Xiaozhou He,Peipei Liu, Yang Li,Jing Chen,Wenbo Xu,George F. Gao,Guizhen Wu
EPI_ISL_402120 BetaCoV/Wuhan/IVDC-HB-04/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-01-01 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC Wenjie Tan,Xiang Zhao,Wenling Wang,Xuejun Ma,Yongzhong Jiang,Roujian Lu,Ji Wang,Weimin Zhou,Peihua Niu,Peipei Liu,Faxian Zhan,Weifeng Shi,Baoying Huang,Jun Liu,Li Zhao,Yao Meng,Xiaozhou He,Fei Ye,Na Zhu,Yang Li,Jing Chen,Wenbo Xu,George F. Gao,Guizhen Wu
EPI_ISL_402123 BetaCoV/Wuhan/IPBCAMS-WH-01/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 2019-12-24 Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Lili Ren, Jianwei Wang, Qi Jin, Zichun Xiang, Zhiqiang Wu, Chao Wu, Yiwei Liu
EPI_ISL_402124 BetaCoV/Wuhan/WIV04/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 2019-12-30 Wuhan Jinyintan Hospital Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Ding-Yu Zhang, Lei Zhang, Yan Zhu, Hao-Rui Si, Zhengli Shi
EPI_ISL_402126 BetaCoV/Kanagawa/1/2020 Asia / Japan / Kanagawa 2020-01-14 Dept. of Virology III, National Institute of Infectious Diseases Dept. of Virology III, National Institute of Infectious Diseases Naganori Nao, Kazuya Shirato, Shutoku Matsuyama, Makoto Takeda
EPI_ISL_403962 BetaCoV/Nonthaburi/61/2020 Asia / Thailand / Nonthaburi 2020-01-08 Bamrasnaradura Hospital 1. Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand 2. Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases - Health Science Centre 3. Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand Pilailuk,Okada; Siripaporn,Phuygun; Thanutsapa,Thanadachakul; Supaporn,Wacharapluesadee; Sittiporn,Parnmen; Warawan,Wongboot; Sunthareeya,Waicharoen; Rome,Buathong; Malinee,Chittaganpitch; Nanthawan,Mekha
EPI_ISL_403963 BetaCoV/Nonthaburi/74/2020 Asia / Thailand / Nonthaburi 2020-01-13 Bamrasnaradura Hospital 1. Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand 2. Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases - Health Science Centre 3. Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand Pilailuk,Okada; Siripaporn,Phuygun; Thanutsapa,Thanadachakul; Supaporn,Wacharapluesadee; Sittiporn,Parnmen; Warawan,Wongboot; Sunthareeya,Waicharoen; Rome,Buathong; Malinee,Chittaganpitch; Nanthawan,Mekha
EPI_ISL_402127 BetaCoV/Wuhan/WIV02/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 2019-12-30 Wuhan Jinyintan Hospital Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Ding-Yu Zhang, Lei Zhang, Yan Zhu, Hao-Rui Si, Zhengli Shi
EPI_ISL_402128 BetaCoV/Wuhan/WIV05/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 2019-12-30 Wuhan Jinyintan Hospital Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Ding-Yu Zhang, Lei Zhang, Yan Zhu, Hao-Rui Si, Zhengli Shi
EPI_ISL_402129 BetaCoV/Wuhan/WIV06/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 2019-12-30 Wuhan Jinyintan Hospital Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Ding-Yu Zhang, Lei Zhang, Yan Zhu, Hao-Rui Si, Zhengli Shi
EPI_ISL_402130 BetaCoV/Wuhan/WIV07/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 2019-12-30 Wuhan Jinyintan Hospital Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Ding-Yu Zhang, Lei Zhang, Yan Zhu, Hao-Rui Si, Zhengli Shi
EPI_ISL_403932 BetaCoV/Guangdong/20SF012/2020 Asia / China / Guandong / Shenzhen 2020-01-14 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403933 BetaCoV/Guangdong/20SF013/2020 Asia / China / Guandong / Shenzhen 2020-01-15 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403934 BetaCoV/Guangdong/20SF014/2020 Asia / China / Guandong / Shenzhen 2020-01-15 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403935 BetaCoV/Guangdong/20SF025/2020 Asia / China / Guangdong / Shenzhen 2020-01-15 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403936 BetaCoV/Guangdong/20SF028/2020 Asia / China / Guangdong / Zhuhai 2020-01-17 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403937 BetaCoV/Guangdong/20SF040/2020 Asia / China / Guangdong / Zhuhai 2020-01-18 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403930 BetaCoV/Wuhan/IPBCAMS-WH-03/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 2019-12-30 Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Lili Ren, Jianwei Wang, Qi Jin, Zichun Xiang, Zhiqiang Wu, Chao Wu, Yiwei Liu
EPI_ISL_402132 BetaCoV/Wuhan/HBCDC-HB-01/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 2019-12-30 Wuhan Jinyintan Hospital Hubei Provincial Center for Disease Control and Prevention Bin Fang, Xiang Li, Xiao Yu, Linlin Liu, Bo Yang, Faxian Zhan, Guojun Ye, Xixiang Huo, Junqiang Xu, Bo Yu, Kun Cai, Jing Li, Yongzhong Jiang.
EPI_ISL_404227 BetaCoV/Zhejiang/WZ-01/2020 Asia / China / Zhejiang 2020-01-16 Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention Department of Microbiology, Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention Yin Chen, Yanjun Zhang, Haiyan Mao, Junhang Pan, Xiuyu Lou, Yiyu Lu, Juying Yan, Hanping Zhu, Jian Gao, Yan Feng, Yi Sun, Hao Yan, Zhen Li, Yisheng Sun, Liming Gong, Qiong Ge, Wen Shi, Xinying Wang, Wenwu Yao, Zhangnv Yang, Fang Xu, Chen Chen, Enfu Chen, Zhen Wang, Zhiping Chen, Jianmin Jiang, Chonggao Hu
EPI_ISL_404228 BetaCoV/Zhejiang/WZ-02/2020 Asia / China / Zhejiang 2020-01-17 Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention Department of Microbiology, Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention Yanjun Zhang, Yin Chen, Haiyan Mao, Junhang Pan, Xiuyu Lou, Yiyu Lu, Juying Yan, Hanping Zhu, Jian Gao, Yan Feng, Yi Sun, Hao Yan, Zhen Li, Yisheng Sun, Liming Gong, Qiong Ge, Wen Shi, Xinying Wang, Wenwu Yao, Zhangnv Yang, Fang Xu, Chen Chen, Enfu Chen, Zhen Wang, Zhiping Chen, Jianmin Jiang, Chonggao Hu
EPI_ISL_402131 BetaCoV/bat/Yunnan/RaTG13/2013 Asia / China / Yunnan / Pu’er 2013-07-24 Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences Yan Zhu, Ping Yu, Bei Li, Ben Hu, Hao-Rui Si, Xing-Lou Yang, Peng Zhou, Zheng-Li Shi
EPI_ISL_404895 BetaCoV/USA/WA1/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-01-19 Providence Regional Medical Center Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Queen,K., Tao,Y., Li,Y., Paden,C.R., Lu,X., Zhang,J., Gerber,S.I., Lindstrom,S., Tong,S.
EPI_ISL_407079 BetaCoV/Finland/1/2020 Europe / Finland / Lapland 2020-01-29 Lapland Central Hospital Department of Virology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland Teemu Smura, Suvi Kuivanen, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_405839 BetaCoV/Shenzhen/HKU-SZ-005/2020 Asia / China / Guangdong / Shenzhen 2020-01-11 The University of Hong Kong - Shenzhen Hospital Li Ka Shing Faculty of Medicine, The University of Hong Kong Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_406030 BetaCoV/Shenzhen/HKU-SZ-002/2020 Asia / China / Guangdong / Shenzhen 2020-01-10 The University of Hong Kong - Shenzhen Hospital Li Ka Shing Faculty of Medicine, The University of Hong Kong Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_404253 BetaCoV/USA/IL1/2020 North America / USA / Illinois / Chicago 2020-01-21 IL Department of Public Health Chicago Laboratory Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Ying Tao, Krista Queen, Clinton R. Paden, Jing Zhang, Yan Li, Anna Uehara, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna’ R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_406034 BetaCoV/USA/CA1/2020 North America / USA / California / Los Angeles 2020-01-23 California Department of Public Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Anna Uehara, Krista Queen, Ying Tao, Yan Li, Clinton R. Paden, Jing Zhang, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna’ R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_406036 BetaCoV/USA/CA2/2020 North America / USA / California / Orange County 2020-01-22 California Department of Public Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Anna Uehara, Krista Queen, Ying Tao, Yan Li, Clinton R. Paden, Jing Zhang, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna’ R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_406223 BetaCoV/USA/AZ1/2020 North America / USA / Arizona / Phoenix 2020-01-22 Arizona Department of Health Services Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Anna Uehara, Yan Li, Jing Zhang, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna’ R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_406531 BetaCoV/Guangdong/20SF174/2020 Asia / China / Guangdong / Zhuhai 2020-01-22 Guangdong Provincial Center for Diseases Contorl and Prevention; Guangdong Provinical Public Health Guangdong Provincial Center for Disease Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_406533 BetaCoV/Guangzhou/20SF206/2020 Asia / China / Guangdong / Guangzhou 2020-01-22 Guangdong Provincial Center for Diseases Contorl and Prevention; Guangdong Provinical Public Health Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_406534 BetaCoV/Foshan/20SF207/2020 Asia / China / Guangdong / Foshan 2020-01-22 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_406535 BetaCoV/Foshan/20SF210/2020 Asia / China / Guangdong / Foshan 2020-01-22 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_406536 BetaCoV/Foshan/20SF211/2020 Asia / China / Guangdong / Foshan 2020-01-22 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_406538 BetaCoV/Guangdong/20SF201/2020 Asia / China / Guangdong 2020-01-23 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention;Guangdong Provincial Institute of Public Health Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_406592 BetaCoV/Shenzhen/SZTH-001/2020 Asia / China / Guandong / Shenzhen 2020-01-13 Shenzhen Third People’s Hospital Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease,Shenzhen Third People’s Hospital Yang Yang, Chenguang Shen, Li Xing, Zhixiang Xu, Haixia Zheng, Yingxia Liu
EPI_ISL_406593 BetaCoV/Shenzhen/SZTH-002/2020 Asia / China / Guandong / Shenzhen 2020-01-13 Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People’s Hospital Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People’s Hospital Yang Yang, Chenguang Shen, Li Xing, Zhixiang Xu, Haixia Zheng, Yingxia Liu
EPI_ISL_406594 BetaCoV/Shenzhen/SZTH-003/2020 Asia / China / Guandong / Shenzhen 2020-01-16 Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People’s Hospital Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People’s Hospital Yang Yang, Chenguang Shen, Li Xing, Zhixiang Xu, Haixia Zheng, Yingxia Liu
EPI_ISL_406597 BetaCoV/France/IDF0373/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 2020-01-23 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris Mélanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, Méline Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure.
EPI_ISL_406596 BetaCoV/France/IDF0372/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 2020-01-23 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris Mélanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, Méline Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure.
EPI_ISL_406862 BetaCoV/Germany/BavPat1/2020 Europe / Germany / Bavaria / Munich 2020-01-28 Charité Universitätsmedizin Berlin, Institute of Virology; Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr, Munich Charité Universitätsmedizin Berlin, Institute of Virology Victor M Corman, Julia Schneider, Talitha Veith, Barbara Mühlemann, Markus Antwerpen, Christian Drosten, Roman Wölfel
EPI_ISL_406844 BetaCoV/Australia/VIC01/2020 Oceania / Australia / Victoria / Clayton 2020-01-25 Monash Medical Centre Collaboration between the University of Melbourne at The Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, and the Victorian Infectious Disease Reference Laboratory Caly,L., Seemann,T., Schultz,M., Druce,J. and Taiaroa,G
EPI_ISL_406716 BetaCoV/China/WHU01/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-01-02 unknown State Key Laboratory of Virology, Wuhan University Chen,L., Liu,W., Zhang,Q., Xu,K., Ye,G., Wu,W., Sun,Z., Liu,F., Wu,K., Mei,Y., Zhang,W., Chen,Y., Li,Y., Shi,M., Lan,K. and Liu,Y.
EPI_ISL_406717 BetaCoV/China/WHU02/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-01-02 unknown State Key Laboratory of Virology, Wuhan University Chen,L., Liu,W., Zhang,Q., Xu,K., Ye,G., Wu,W., Sun,Z., Liu,F., Wu,K., Mei,Y., Zhang,W., Chen,Y., Li,Y., Shi,M., Lan,K. and Liu,Y.
EPI_ISL_406798 BetaCov/Wuhan/WH01/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 2019-12-26 General Hospital of Central Theater Command of People’s Liberation Army of China BGI & Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences & Shandong First Medical University & Shandong Academy of Medical Sciences & General Hospital of Central Theater Command of People’s Liberation Army of China Weijun Chen, Yuhai Bi, Weifeng Shi and Zhenhong Hu
EPI_ISL_406800 BetaCov/Wuhan/WH03/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-01-01 General Hospital of Central Theater Command of People’s Liberation Army of China BGI & Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences & Shandong First Medical University & Shandong Academy of Medical Sciences & General Hospital of Central Theater Command of People’s Liberation Army of China Weijun Chen, Yuhai Bi, Weifeng Shi and Zhenhong Hu
EPI_ISL_406801 BetaCov/Wuhan/WH04/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-01-05 General Hospital of Central Theater Command of People’s Liberation Army of China BGI & Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences & Shandong First Medical University & Shandong Academy of Medical Sciences & General Hospital of Central Theater Command of People’s Liberation Army of China Weijun Chen, Yuhai Bi, Weifeng Shi and Zhenhong Hu
EPI_ISL_406960 BetaCoV/Italy/INMI2/2020 Europe / Italy / Rome 2020-01 unknown Virology Laboratory, INMI L. Spallanzani Capobianchi,M.R., Lalle,E., Carletti,F., Bordi,L., Marsella,P., Colavita,F., Matusali,G., Nicastri,E., Ippolito,G. and Castilletti,C.
EPI_ISL_406970 BetaCoV/Hangzhou/HZ-1/2020 Asia / China / Zhejiang / Hangzhou 2020-01-20 Hangzhou Center for Disease and Control Microbiology Lab Hangzhou Center for Disease and Control Microbiology Lab Yu Hua, Wang Haoqiu, Li Jun, Yu Xinfeng
EPI_ISL_406973 BetaCoV/Singapore/1/2020 Asia / Singapore 2020-01-23 Singapore General Hospital National Public Health Laboratory Mak, TM; Octavia S; Chavatte JM; Zhou, ZY; Cui, L; Lin, RTP
EPI_ISL_407073 BetaCoV/England/02/2020 Europe / England 2020-01-29 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Richard Myers, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon.
EPI_ISL_407071 BetaCoV/England/01/2020 Europe / England 2020-01-29 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Richard Myers, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_407214 BetaCoV/USA/WA1-A12/2020 North America / USA / Washington 2020-01-25 WA State Department of Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Krista Queen, Azaibi Tamin, Jennifer Harcourt, Ying Tao, Clinton R. Paden, Jing Zhang, Yan Li, Anna Uehara, Xiaoyan Lu, Shifaq Kamili, Rashi Gautam, Haibin Wang, Janna’ R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Natalie Thornburg, Suxiang Tong
EPI_ISL_407313 BetaCoV/Hangzhou/HZCDC0001/2020 Asia / China / Zhejiang / Hangzhou 2020-01-19 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Jun Li, Haoqiu Wang, Hua Yu, Lingfeng Mao, Xinfen Yu, Zhou Sun, Qingxin Kong, Xin Qian, Shuchang Chen, Xuchu Wang
EPI_ISL_407893 BetaCoV/Australia/NSW01/2020 Oceania / Australia / New South Wales / Sydney 2020-01-24 Centre for Infectious Diseases and Microbiology Laboratory Services NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Eden J-S, Carter I, Rahman H, Holmes EC, Rockett R, O’Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group
EPI_ISL_407976 BetaCoV/Belgium/GHB-03021/2020 Europe / Belgium / Leuven 2020-02-03 KU Leuven, Clinical and Epidemiological Virology KU Leuven, Clinical and Epidemiological Virology Bert Vanmechelen, Elke Wollants, Annabel Rector, Els Keyaerts, Lies Laenen, Marc Van Ranst, and Piet Maes
EPI_ISL_407988 BetaCoV/Singapore/3/2020 Asia / Singapore 2020-02-01 National Centre for Infectious Diseases Programme in Emerging Infectious Diseases, Duke-NUS Medical School Danielle E Anderson, Martin Linster, Yan Zhuang, Jayanthi Jayakumar, David CB Lye, Yee Sin Leo, Barnaby E Young, Yvonne CF Su, Linfa Wang, Gavin JD Smith
EPI_ISL_407987 BetaCoV/Singapore/2/2020 Asia / Singapore 2020-01-25 Singapore General Hospital Programme in Emerging Infectious Diseases, Duke-NUS Medical School Danielle E Anderson, Martin Linster, Yan Zhuang, Jayanthi Jayakumar, Kian Sing Chan, Lynette LE Oon, Jenny GH Low, Yvonne CF Su, Linfa Wang, Gavin JD Smith
EPI_ISL_408010 BetaCoV/USA/CA5/2020 North America / USA / California 2020-01-29 California Department of Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Ying Tao, Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Anna Uehara, Clinton Paden, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna’ R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_408009 BetaCoV/USA/CA4/2020 North America / USA / California 2020-01-29 California Department of Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Ying Tao, Anna Uehara, Clinton Paden, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna’ R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_408068 BetaCoV/Italy/INMI1/2020 Europe / Italy / Rome 2020-01-29 Virology Laboratory National Institute for Infectious Diseases ‘Lazzaro Spallanzani’ IRCCS Virology Laboratory National Institute for Infectious Diseases ‘Lazzaro Spallanzani’ IRCCS Capobianchi,M.R., Carletti,F., Lalle,E., Bordi,L., Marsella,P.,Colavita,F., Matusali,G., Nicastri,E., Ippolito,G. and Castilletti,C.
EPI_ISL_408008 BetaCoV/USA/CA3/2020 North America / USA / California 2020-01-29 California Department of Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Ying Tao, Anna Uehara, Clinton Paden, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna’ R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_408430 BetaCoV/France/IDF0515/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 2020-01-29 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris Mélanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, Méline Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure
EPI_ISL_408431 BetaCov/France/IDF0626/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 2020-01-29 Sorbonne Université, Inserm et Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (Pitié Salpétrière) National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris Mélanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, Méline Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Sonia Burrel, Anne-Geneviève Marcelin, Vincent Calvez, David Boutolleau, Elise Klément, Valérie Pourcher, Eric Caumes.
EPI_ISL_408480 BetaCoV/Yunnan/IVDC-YN-003/2020 Asia / China / Yunnan / Kunming 2020-01-17 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, CCDC Wenjie Tan,Xiaoqing Fu,Xiang Zhao,Wenling Wang, Peihua Niu,Roujian Lu,Yanhong Sun,Baoying Huang,Li Zhao,Fei Ye,Wenbo Xu,George F. Gao,Guizhen Wu
EPI_ISL_408481 BetaCoV/Chongqing/IVDC-CQ-001/2020 Asia / China / Chongqing 2020-01-18 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, CCDC Wenjie Tan, Hengqin Wang, Xiang Zhao, Wenling Wang, Peihua Niu, Roujian Lu, Sheng Ye, Baoying Huang, Li Zhao, Fei Ye, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408482 BetaCoV/Shandong/IVDC-SD-001/2020 Asia / China / Shandong / Qingdao 2020-01-19 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, CCDC Wenjie Tan, Zhaoguo Wang, Xiang Zhao, Wenling Wang, Peihua Niu, Roujian Lu, Ti Liu, Baoying Huang, Li Zhao, Fei Ye, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408484 BetaCoV/Sichuan/IVDC-SC-001/2020 Asia / China / Sichuan / Chengdu 2020-01-15 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, CCDC Wenjie Tan, Jianan Xu, Wenling Wang, Peihua Niu, Roujian Lu, Huiping Yang, Xiang Zhao, Baoying Huang, Li Zhao, Fei Ye, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408486 BetaCoV/Jiangxi/IVDC-JX-002/2020 Asia / China / Jiangxi / Pingxiang 2020-01-11 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, CCDC Wenjie Tan, Yong Shi, Wenling Wang, Peihua Niu, Roujian Lu, Jianxiong Li, Xiang Zhao, Baoying Huang, Li Zhao, Fei Ye, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408488 BetaCoV/Jiangsu/IVDC-JS-001/2020 Asia / China / Jiangsu / Huaian 2020-01-19 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, CCDC Wenjie Tan, Shenjiao Wang, Wenling Wang, Peihua Niu, Roujian Lu, Kangchen Zhao, Xiang Zhao, Baoying Huang, Li Zhao, Fei Ye, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408489 BetaCoV/Taiwan/NTU01/2020 Asia / Taiwan / Taipei 2020-01-31 Department of Laboratory Medicine, National Taiwan University Hospital Microbial Genomics Core Lab, National Taiwan University Centers of Genomic and Precision Medicine Shiou-Hwei Yeh, You-Yu Lin, Ya-Yun Lai, Chiao-Ling Li, Shan-Chwen Chang, Pei-Jer Chen, Sui-Yuan Chang
EPI_ISL_408514 BetaCoV/Wuhan/IVDC-HB-envF13-20/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-01-01 Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC William J. Liu, Peipei Liu, Xiang Zhao, Peihua Niu, Yingze Zhao, Wenwen Lei, Ziqian Xu, Shumei Zou, Wei Zhen, Beiwei Ye, Mengjie Yang, Weifeng Shi, Roujian Lu, Wenjie Tan, Zhixiao Chen, Yuchao Wu, Juan Song, Weimin Zhou, Dayan Wang, Jun Han, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408515 BetaCoV/Wuhan/IVDC-HB-envF13-21/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-01-01 Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC William J. Liu, Peipei Liu, Xiang Zhao, Peihua Niu, Yingze Zhao, Wenwen Lei, Ziqian Xu, Shumei Zou, Wei Zhen, Beiwei Ye, Mengjie Yang, Weifeng Shi, Roujian Lu, Wenjie Tan, Zhixiao Chen, Yuchao Wu, Juan Song, Weimin Zhou, Dayan Wang, Jun Han, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408665 BetaCoV/Japan/TY-WK-012/2020 Asia / Japan / Tokyo 2020-01-29 Dept. of Virology III, National Institute of Infectious Diseases Pathogen Genomics Center, National Institute of Infectious Diseases Tsuyoshi Sekizuka, Shutoku Matsuyama, Naganori Nao, Kazuya Shirato, Makoto Takeda, Makoto Kuroda
EPI_ISL_408666 BetaCoV/Japan/TY-WK-501/2020 Asia / Japan / Tokyo 2020-01-31 Dept. of Virology III, National Institute of Infectious Diseases Pathogen Genomics Center, National Institute of Infectious Diseases Tsuyoshi Sekizuka, Shutoku Matsuyama, Naganori Nao, Kazuya Shirato, Makoto Takeda, Makoto Kuroda
EPI_ISL_408667 BetaCoV/Japan/TY-WK-521/2020 Asia / Japan / Tokyo 2020-01-31 Dept. of Virology III, National Institute of Infectious Diseases Pathogen Genomics Center, National Institute of Infectious Diseases Tsuyoshi Sekizuka, Shutoku Matsuyama, Naganori Nao, Kazuya Shirato, Makoto Takeda, Makoto Kuroda
EPI_ISL_408669 BetaCoV/Japan/KY-V-029/2020 Asia / Japan / Kyoto 2020-01-29 Dept. of Virology III, National Institute of Infectious Diseases Pathogen Genomics Center, National Institute of Infectious Diseases Tsuyoshi Sekizuka, Shutoku Matsuyama, Naganori Nao, Kazuya Shirato, Makoto Takeda, Makoto Kuroda
EPI_ISL_407084 BetaCoV/Japan/AI/I-004/2020 Asia / Japan / Aichi 2020-01-25 Department of Virology III, National Institute of Infectious Diseases Pathogen Genomics Center, National Institute of Infectious Diseases Tsuyoshi Sekizuka, Shutoku Matsuyama, Naganori Nao, Kazuya Shirato, Shinji Watanabe, Makoto Takeda, Makoto Kuroda
EPI_ISL_403931 BetaCoV/Wuhan/IPBCAMS-WH-02/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 2019-12-30 Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Lili Ren, Jianwei Wang, Qi Jin, Zichun Xiang, Zhiqiang Wu, Chao Wu, Yiwei Liu
EPI_ISL_403929 BetaCoV/Wuhan/IPBCAMS-WH-04/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 2019-12-30 Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Lili Ren, Jianwei Wang, Qi Jin, Zichun Xiang, Zhiqiang Wu, Chao Wu, Yiwei Liu
EPI_ISL_403928 BetaCoV/Wuhan/IPBCAMS-WH-05/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-01-01 Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Lili Ren, Jianwei Wang, Qi Jin, Zichun Xiang, Zhiqiang Wu, Chao Wu, Yiwei Liu
EPI_ISL_408670 BetaCoV/USA/WI1/2020 North America / USA / Wisconsin 2020-01-31 Wisconsin Department of Health Services Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Jing Zhang, Anna Uehara, Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Clinton R. Paden, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna’ R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_406595 BetaCoV/Shenzhen/SZTH-004/2020 Asia / China / Guandong / Shenzhen 2020-01-16 Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People’s Hospital Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People’s Hospital Yang Yang, Chenguang Shen, Li Xing, Zhixiang Xu, Haixia Zheng, Yingxia Liu
EPI_ISL_406031 BetaCoV/Taiwan/2/2020 Asia / Taiwan / Kaohsiung 2020-01-23 Centers for Disease Control, R.O.C. (Taiwan) Centers for Disease Control, R.O.C. (Taiwan) Ji-Rong Yang, Yu-Chi Lin, Jung-Jung Mu, Ming-Tsan Liu, Shu-Ying Li
EPI_ISL_408976 BetaCoV/Sydney/2/2020 Oceania / Australia / New South Wales / Sydney 2020-01-22 Centre for Infectious Diseases and Microbiology Laboratory Services NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Rockett R, Sadsad R, Eden J-S, Carter I, Rahman H, Holmes EC, O’Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_408977 BetaCoV/Sydney/3/2020 Oceania / Australia / New South Wales / Sydney 2020-01-25 Serology, Virology and OTDS Laboratories (SAViD), NSW Health Pathology Randwick NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Centre for Infectious Diseases and Microbiology Laboratory Services; Westmead Hospital; University of Sydney Eden J-S, Carter I, Rahman H, Rawlinson W, Holmes EC, Rockett R, O’Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_410045 BetaCoV/USA/IL2/2020 North America / USA / Illinois 2020-01-28 IL Department of Public Health Chicago Laboratory Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Yan Li, Jing Zhang, Krista Queen, Ying Tao, Anna Uehara, Clinton R. Paden, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna’ R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_410044 BetaCoV/USA/CA6/2020 North America / USA / California 2020-01-27 California Department of Public Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Jing Zhang, Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Anna Uehara, Clinton R. Paden, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna’ R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_409067 BetaCoV/USA/MA1/2020 North America / USA / Massachusetts 2020-01-29 Massachusetts Department of Public Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Clinton R. Paden, Jing Zhang, Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Anna Uehara, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna’ R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_408478 BetaCoV/Chongqing/YC01/2020 Asia / China / Chongqinq / Yongchuan 2020-01-21 Yongchuan District Center for Disease Control and Prevention Chongqing Municipal Center for Disease Control and Prevention Ye Sheng, Tang Yun, Ling Hua,Yu zhen,Chen Shuang,Tan ZhangPing, Su Kun, Li Qing, Tang Wenge, Rong Rong
EPI_ISL_408479 BetaCoV/Chongqing/ZX01/2020 Asia / China / Chongqing / Zhongxian 2020-01-23 Zhongxian Center for Disease Control and Prevention Chongqing Municipal Center for Disease Control and Prevention Ye Sheng, Tang Yun, Ling Hua, Zhang Hong, Yu zhen,Chen Shuang,Tan ZhangPing, Su Kun, Li Qin, Tang Wenge, Rong Rong
EPI_ISL_410218 BetaCov/Taiwan/NTU02/2020 Asia / Taiwan / Taipei 2020-02-05 Department of Laboratory Medicine, National Taiwan University Hospital Microbial Genomics Core Lab, National Taiwan University Centers of Genomic and Precision Medicine Shiou-Hwei Yeh, You-Yu Lin, Ya-Yun Lai, Chiao-Ling Li, Shan-Chwen Chang, Pei-Jer Chen, Sui-Yuan Chang
EPI_ISL_408487 BetaCoV/Henan/IVDC-HeN-002/2020 Asia / China / Henan / Zhengzhou 2020-01-20 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, China CDC Wenjie Tan, Jin Xu, Wenling Wang, Peihua Niu, Roujian Lu, Xueyong Huang, Xiang Zhao, Baoying Huang, Li Zhao, Fei Ye, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408483 BetaCoV/Shanghai/IVDC-SH-001/2020 Asia / China / Shanghai 2020-01-20 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, CCDC Wenjie Tan,Zhen Teng,Xiang Zhao,Wenling Wang, Peihua Niu,Roujian Lu,Chongshan Li,Baoying Huang,Li Zhao,Fei Ye,Wenbo Xu,George F. Gao,Guizhen Wu
EPI_ISL_408485 BetaCoV/Beijing/IVDC-BJ-005/2020 Asia / China / Beijing 2020-01-18 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC National Institute for Viral Disease Control & Prevention, CCDC Wenjie Tan,Quanyi Wang,Wenling Wang, Peihua Niu,Roujian Lu,Yang Pan,Xiang Zhao,Baoying Huang,Li Zhao,Fei Ye,Wenbo Xu,George F. Gao,Guizhen Wu
EPI_ISL_408511 BetaCoV/Wuhan/IVDC-HB-envF13/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-01-01 Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC William J. Liu, Peipei Liu, Xiang Zhao, Peihua Niu, Yingze Zhao, Wenwen Lei, Ziqian Xu, Beiwei Ye, Weifeng Shi, Roujian Lu, Wenjie Tan, Zhixiao Chen, Yuchao Wu, Juan Song, Dayan Wang, Jun Han, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408512 BetaCoV/Wuhan/IVDC-HB-envF54/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-01-01 Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC William J. Liu, Peipei Liu, Xiang Zhao, Peihua Niu, Yingze Zhao, Wenwen Lei, Ziqian Xu, Beiwei Ye, Weifeng Shi, Roujian Lu, Wenjie Tan, Zhixiao Chen, Yuchao Wu, Juan Song, Dayan Wang, Jun Han, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408513 BetaCoV/Wuhan/IVDC-HB-envB5/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-01-01 Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC Institute of Viral Disease Control and Prevention, China CDC William J. Liu, Peipei Liu, Xiang Zhao, Peihua Niu, Yingze Zhao, Wenwen Lei, Ziqian Xu, Beiwei Ye, Weifeng Shi, Roujian Lu, Wenjie Tan, Zhixiao Chen, Yuchao Wu, Juan Song, Dayan Wang, Jun Han, Wenbo Xu, George F. Gao, Guizhen Wu
EPI_ISL_408978 BetaCoV/Wuhan/WH05/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-02-07 Wuhan Fourth Hospital Beijing Genomics Institute (BGI) Weijun Chen
EPI_ISL_410302 BetaCoV/Philippines/026/2020 Asia / Philippines 2020-01-26 unknown Amalea Dulcene Nicolasora Research Institute for Tropical Medicine, Molecular Biology Laboratory Nicolasora,A.D., Mercado,E.S., Polotan,F.M., Manalo,J.G., Medado,I.P., Tujan,M.A., Onza,O.T. and Cruz,K.M.
EPI_ISL_410314 BetaCoV/Philippines/026N/2020 Asia / Philippines 2020-02-06 unknown Joanna Ina Manalo Research Institute for Tropical Medicine, Molecular Biology Laboratory Manalo,J.I. and Nicolasora,A.D.
EPI_ISL_410344 BetaCoV/Philippines/025N/2020 Asia / Philippines 2020-01-26 unknown Joanna Ina Manalo Research Institute for Tropical Medicine, Molecular Biology Laboratory Mercado,E.S., Manalo,J.I., Nicolasora,A.D., Medado,I.P., Tujan,M.A., Onza,O.T., Cruz,K.M. and Polotan,F.M.
EPI_ISL_410345 BetaCoV/Philippines/022N/2020 Asia / Philippines 2020-01-23 unknown Joanna Ina Manalo Research Institute for Tropical Medicine, Molecular Biology Laboratory Mercado,E.S., Manalo,J.I., Nicolasora,A.D., Medado,I.P., Tujan,M.A., Onza,O.T., Cruz,K.M. and Polotan,F.M.
EPI_ISL_410486 BetaCoV/France/RA739/2020 Europe / France / Rhone-Alpes / Contamines 2020-02-08 CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Bal, Antonin; Destras, Gregory; Gaymard, Alexandre; Bouscambert-Duchamp, Maude; Cheynet, Valérie; Brengel-Pesce, Karen; Morfin-Sherpa, Florence; Valette, Martine; Josset, Laurence; Lina, Bruno.
EPI_ISL_409023 BetaCoV/Hong Kong/VM20002162/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-31 Queen Elizabeth Hospital (QEH) Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_409027 BetaCoV/Hong Kong/VM20002345/2020 Asia / Hong Kong 2020-02-03 United Christian Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_402125 BetaCoV/Wuhan-Hu-1/2019 Asia / China 2019-12-31 unknown National Institute for Communicable Disease Control and Prevention (ICDC) Chinese Center for Disease Control and Prevention (China CDC) Zhang,Y.-Z., Wu,F., Chen,Y.-M., Pei,Y.-Y., Xu,L., Wang,W., Zhao,S., Yu,B., Hu,Y., Tao,Z.-W., Song,Z.-G., Tian,J.-H., Zhang,Y.-L., Liu,Y., Zheng,J.-J., Dai,F.-H., Wang,Q.-M., She,J.-L. and Zhu,T.-Y.
EPI_ISL_410301 BetaCoV/Nepal/61/2020 Asia / Nepal / Kathmandu 2020-01-13 National Influenza Centre, National Public Health Laboratory, Kathmandu, Nepal The University of Hong Kong Ranjit Sah , Runa Jha, Daniel Chu, Haogao Gu, Malik Peiris, Anup Bastola, Alfonso J. Rodriguez-Morales, Bibek Kumar Lal, Basu Dev Pandey, Leo Poon
EPI_ISL_410487 BetaCoV/Malaysia/CL5045/2020 Asia / Malaysia 2020-01-24 unknown National Public Health Laboratory Yu Kie,C., Norazimah,T., Rehan Shuhada,A.B., Selvanesan,S., Noorliza,M.N. and Hani,M.H.
EPI_ISL_410488 BetaCoV/Malaysia/CL5047/2020 Asia / Malaysia 2020-01-24 unknown National Public Health Laboratory Yu Kie,C., Norazimah,T., Rehan Shuhada,A.B., Selvanesan,S., Noorliza,M.N. and Hani,M.H.
EPI_ISL_410489 BetaCoV/Malaysia/CL5049/2020 Asia / Malaysia 2020-01-24 unknown National Public Health Laboratory Yu Kie,C., Norazimah,T., Rehan Shuhada,A.B., Selvanesan,S., Noorliza,M.N. and Hani,M.H.
EPI_ISL_409026 BetaCoV/Hong Kong/VM20002343/2020 Asia / Hong Kong 2020-02-03 Queen Elizabeth Hospital (QEH) Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_408999 BetaCoV/Hong Kong/VM20001464/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-25 Prince of Wales Hospital (PWH) Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_408994 BetaCoV/Hong Kong/VB20017970/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-21 Prince of Wales Hospital (PWH) Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_408995 BetaCoV/Hong Kong/VM20001218/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-24 Tuen Mun Hospital (TMH) Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_408996 BetaCoV/Hong Kong/VB20019871/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-24 Prince of Wales Hospital (PWH) Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_408997 BetaCoV/Hong Kong/VB20019923/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-24 Prince of Wales Hospital (PWH) Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_409001 BetaCoV/Hong Kong/VM20001794/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-29 Queen Mary Hospital (QMH) Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_409002 BetaCoV/Hong Kong/VM20001776/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-29 Queen Mary Hospital (QMH) Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_409020 BetaCoV/Hong Kong/VM20001988/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-30 Queen Elizabeth Hospital (QEH) Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_409000 BetaCoV/Hong Kong/VM20001403/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-26 Tuen Mun Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_408998 BetaCoV/Hong Kong/VM20001387/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-25 Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_409025 BetaCoV/Hong Kong/VM20002302/2020 Asia / Hong Kong 2020-02-01 Queen Elizabeth Hospital (QEH) Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_409024 BetaCoV/Hong Kong/VB20026565/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-31 Princess Margaret Hospital Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_409022 BetaCoV/Hong Kong/VB20024950/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-29 Princess Margaret Hospital (PMH) Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_408975 BetaCoV/Hong Kong/VM20001061/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-22 Queen Elizabeth Hospital (QEH) Hong Kong Department of Health Mak Gannon C.K., Cheng Peter K.C., Lam Edman T.K., Chan Rickjason C.W., Tsang Dominic N.C.
EPI_ISL_410532 BetaCoV/Japan/OS-20-07-1/2020 Asia / Japan / Osaka 2020-01-23 Dept. of Pathology, National Institute of Infectious Diseases Pathogen Genomics Center, National Institute of Infectious Diseases Tsuyoshi Sekizuka, Harutaka Katano, Shutoku Matsuyama, Naganori Nao, Kazuya Shirato, Motoi Suzuki, Hideki Hasegawa, Takaji Wakita, Makoto Takeda, Tadaki Suzuki, Makoto Kuroda
EPI_ISL_410531 BetaCoV/Japan/NA-20-05-1/2020 Asia / Japan / Nara 2020-01-25 Dept. of Pathology, National Institute of Infectious Diseases Pathogen Genomics Center, National Institute of Infectious Diseases Tsuyoshi Sekizuka, Harutaka Katano, Shutoku Matsuyama, Naganori Nao, Kazuya Shirato, Motoi Suzuki, Hideki Hasegawa, Takaji Wakita, Makoto Takeda, Tadaki Suzuki, Makoto Kuroda
EPI_ISL_410535 BetaCoV/Singapore/4/2020 Asia / Singapore 2020-02-03 National Centre for Infectious Diseases Programme in Emerging Infectious Diseases, Duke-NUS Medical School Danielle E Anderson, Martin Linster, Yan Zhuang, Jayanthi Jayakumar, David CB Lye, Yee Sin Leo, Barnaby E Young, Yvonne CF Su, Gavin JD Smith
EPI_ISL_410537 BetaCoV/Singapore/6/2020 Asia / Singapore 2020-02-09 Singapore General Hospital, Molecular Laboratory, Division of Pathology Programme in Emerging Infectious Diseases, Duke-NUS Medical School Danielle E Anderson, Martin Linster, Yan Zhuang, Jayanthi Jayakumar, Kian Sing Chan, Lynette LE Oon, Shirin Kalimuddin, Jenny GH Low, Yvonne CF Su, Gavin JD Smith
EPI_ISL_410536 BetaCoV/Singapore/5/2020 Asia / Singapore 2020-02-06 Singapore General Hospital, Molecular Laboratory, Division of Pathology Programme in Emerging Infectious Diseases, Duke-NUS Medical School Danielle E Anderson, Martin Linster, Yan Zhuang, Jayanthi Jayakumar, Kian Sing Chan, Lynette LE Oon, Shirin Kalimuddin, Jenny GH Low, Yvonne CF Su, Gavin JD Smith
EPI_ISL_407215 BetaCoV/USA/WA1-F6/2020 North America / USA / Washington 2020-01-25 Washington State Department of Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Krista Queen, Azaibi Tamin, Jennifer Harcourt, Ying Tao, Clinton R. Paden, Jing Zhang, Yan Li, Anna Uehara, Xiaoyan Lu, Shifaq Kamili, Rashi Gautam, Haibin Wang, Janna’ R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Natalie Thornburg, Suxiang Tong
EPI_ISL_410539 BetaCoV/pangolin/Guangxi/P1E/2017 Asia / China / Guangxi 2017 Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Wu-Chun Cao; Tommy Tsan-Yuk Lam; Na Jia; Ya-Wei Zhang; Jia-Fu Jiang; Bao-Gui Jiang
EPI_ISL_410541 BetaCoV/pangolin/Guangxi/P5E/2017 Asia / China / Guangxi 2017 Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Wu-Chun Cao; Tommy Tsan-Yuk Lam; Na Jia; Ya-Wei Zhang; Jia-Fu Jiang; Bao-Gui Jiang
EPI_ISL_410540 BetaCoV/pangolin/Guangxi/P5L/2017 Asia / China / Guangxi 2017 Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Wu-Chun Cao; Tommy Tsan-Yuk Lam; Na Jia; Ya-Wei Zhang; Jia-Fu Jiang; Bao-Gui Jiang
EPI_ISL_410538 BetaCoV/pangolin/Guangxi/P4L/2017 Asia / China / Guangxi 2017 Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Wu-Chun Cao; Tommy Tsan-Yuk Lam; Na Jia; Ya-Wei Zhang; Jia-Fu Jiang; Bao-Gui Jiang
EPI_ISL_410543 BetaCoV/pangolin/Guangxi/P3B/2017 Asia / China / Guangxi 2017 Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Wu-Chun Cao; Tommy Tsan-Yuk Lam; Na Jia; Ya-Wei Zhang; Jia-Fu Jiang; Bao-Gui Jiang
EPI_ISL_410542 BetaCoV/pangolin/Guangxi/P2V/2017 Asia / China / Guangxi 2017 Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Wu-Chun Cao; Tommy Tsan-Yuk Lam; Na Jia; Ya-Wei Zhang; Jia-Fu Jiang; Bao-Gui Jiang
EPI_ISL_410544 BetaCoV/pangolin/Guangdong/P2S/2019 Asia / China / Guangdong 2019 Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Wu-Chun Cao; Tommy Tsan-Yuk Lam; Na Jia; Ya-Wei Zhang; Jia-Fu Jiang; Bao-Gui Jiang
EPI_ISL_410717 BetaCoV/Australia/QLD03/2020 Oceania / Australia / Queensland / Gold Coast 2020-02-05 Pathology Queensland Public Health Virology Laboratory Ben Huang, Alyssa Pyke, Amanda De Jong, Andrew Van Den Hurk, Carmel Taylor, David Warrilow, Doris Genge, Elisabeth Gamez, Glen Hewitson, Ian Maxwell Mackay, Inga Sultana, Jamie McMahon, Jean Barcelon, Judy Northill, Mitchell Finger, Natalie Simpson, Neelima Nair, Peter Burtonclay, Peter Moore, Sarah Wheatley, Sean Moody, Sonja Hall-Mendelin, Timothy Gardam, and Frederick Moore.
EPI_ISL_410718 BetaCoV/Australia/QLD04/2020 Oceania / Australia / Queensland / Gold Coast 2020-02-05 Pathology Queensland Public Health Virology Laboratory Ben Huang, Alyssa Pyke, Amanda De Jong, Andrew Van Den Hurk, Carmel Taylor, David Warrilow, Doris Genge, Elisabeth Gamez, Glen Hewitson, Ian Maxwell Mackay, Inga Sultana, Jamie McMahon, Jean Barcelon, Judy Northill, Mitchell Finger, Natalie Simpson, Neelima Nair, Peter Burtonclay, Peter Moore, Sarah Wheatley, Sean Moody, Sonja Hall-Mendelin, Timothy Gardam, and Frederick Moore.
EPI_ISL_410713 BetaCoV/Singapore/7/2020 Asia / Singapore 2020-01-27 National Public Health Laboratory, National Centre for Infectious Diseases National Public Health Laboratory, National Centre for Infectious Diseases Octavia S, Mak TM, Cui L, Lin RTP
EPI_ISL_410716 BetaCoV/Singapore/10/2020 Asia / Singapore 2020-02-04 National Public Health Laboratory, National Centre for Infectious Diseases National Centre for Infectious Diseases, National Centre for Infectious Diseases Octavia S, Mak TM, Cui L, Lin RTP
EPI_ISL_407894 BetaCoV/Australia/QLD01/2020 Oceania / Australia / Queensland / Gold Coast 2020-01-28 Pathology Queensland Public Health Virology Laboratory Ben Huang, Alyssa Pyke, Amanda De Jong, Andrew Van Den Hurk, Carmel Taylor, David Warrilow, Doris Genge, Elisabeth Gamez, Glen Hewitson, Ian Maxwell Mackay, Inga Sultana, Jamie McMahon, Jean Barcelon, Judy Northill, Mitchell Finger, Natalie Simpson, Neelima Nair, Peter Burtonclay, Peter Moore, Sarah Wheatley, Sean Moody, Sonja Hall-Mendelin, Timothy Gardam, and Frederick Moore.
EPI_ISL_407896 BetaCoV/Australia/QLD02/2020 Oceania / Australia / Queensland / Gold Coast 2020-01-30 Pathology Queensland Public Health Virology Laboratory Ben Huang, Alyssa Pyke, Amanda De Jong, Andrew Van Den Hurk, Carmel Taylor, David Warrilow, Doris Genge, Elisabeth Gamez, Glen Hewitson, Ian Maxwell Mackay, Inga Sultana, Jamie McMahon, Jean Barcelon, Judy Northill, Mitchell Finger, Natalie Simpson, Neelima Nair, Peter Burtonclay, Peter Moore, Sarah Wheatley, Sean Moody, Sonja Hall-Mendelin, Timothy Gardam, and Frederick Moore.
EPI_ISL_410714 BetaCoV/Singapore/8/2020 Asia / Singapore 2020-02-03 National Public Health Laboratory, National Centre for Infectious Diseases National Public Health Laboratory, National Centre for Infectious Diseases Octavia S, Mak TM, Cui L, Lin RTP
EPI_ISL_410715 BetaCoV/Singapore/9/2020 Asia / Singapore 2020-02-04 National Public Health Laboratory, National Centre for Infectious Diseases National Public Health Laboratory, National Centre for Infectious Diseases Octavia S, Mak TM, Cui L, Lin RTP
EPI_ISL_410719 BetaCoV/Singapore/11/2020 Asia / Singapore 2020-02-02 National Public Health Laboratory National Public Health Laboratory Octavia S, Mak TM, Cui L, Lin RTP
EPI_ISL_410545 BetaCoV/Italy/INMI1-isl/2020 Europe / Italy / Rome 2020-01-29 INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS Laboratory of Virology, INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS Maria R. Capobianchi, Cesare E. M. Gruber, Martina Rueca, Barbara Bartolini, Francesco Messina, Emanuela Giombini, Francesca Colavita, Concetta Castilletti, Eleonora Lalle, Fabrizio Carletti, Emanuele Nicastri, Giuseppe Ippolito.
EPI_ISL_410546 BetaCoV/Italy/INMI1-cs/2020 Europe / Italy / Rome 2020-01-31 INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS Laboratory of Virology, INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS Maria R. Capobianchi, Cesare E. M. Gruber, Martina Rueca, Fabrizio Carletti, Barbara Bartolini, Francesco Messina, Emanuela Giombini, Francesca Colavita, Concetta Castilletti, Eleonora Lalle, Emanuele Nicastri, Giuseppe Ippolito.
EPI_ISL_410720 BetaCoV/France/IDF0372-isl/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 2020-01-23 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris Mélanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, Méline Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure.
EPI_ISL_410984 BetaCoV/France/IDF0515-isl/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 2020-01-29 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris Mélanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, Méline Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure
EPI_ISL_410721 BetaCoV/pangolin/Guandong/1/2019 Asia / China / Guangdong 2019 South China Agricultural University South China Agricultural University Yongyi Shen, Lihua Xiao, Wu Chen
EPI_ISL_411060 BetaCoV/Fujian/8/2020 Asia / China / Fujian 2020-01-21 Fujian Center for Disease Control and Prevention Fujian Center for Disease Control and Prevention Chen Wei, Zhang Yanhua, He Wenxiang, Weng Yuwei
EPI_ISL_411066 BetaCoV/Fujian/13/2020 Asia / China / Fujian 2020-01-22 Fujian Center for Disease Control and Prevention Fujian Center for Disease Control and Prevention Chen Wei, Zhang Yanhua, He Wenxiang, Weng Yuwei
EPI_ISL_411218 BetaCoV/France/IDF0571/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 2020-02-02 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris Laboratoire Virpath, CIRI U111, UCBL1, INSERM, CNRS, ENS Lyon Olivier Terrier, Aurélien Traversier, Julien Fouret, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure, Catherine Legras-Lachuer, Alexandre Gaymard, Bruno Lina, Manuel Rosa-Calatrava
EPI_ISL_411219 BetaCoV/France/IDF0386-islP1/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 2020-01-28 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris Laboratoire Virpath, CIRI U111, UCBL1, INSERM, CNRS, ENS Lyon Olivier Terrier, Aurélien Traversier, Julien Fouret, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure, Alexandre Gaymard, Bruno Lina, Manuel Rosa-Calatrava
EPI_ISL_411220 BetaCoV/France/IDF0386-islP3/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 2020-01-28 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris Laboratoire Virpath, CIRI U111, UCBL1, INSERM, CNRS, ENS Lyon Olivier Terrier, Aurélien Traversier, Julien Fouret, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure, Alexandre Gaymard, Bruno Lina, Manuel Rosa-Calatrava
EPI_ISL_411902 BetaCoV/Cambodia/0012/2020 Asia / Cambodia / Sihanoukville 2020-01-27 Virology Unit, Institut Pasteur du Cambodge. Virology Unit, Institut Pasteur du Cambodge (Sequencing done by: Jessica E Manning/Jennifer A Bohl at Malaria and Vector Research Research Laboratory, National Institute of Allergy and Infectious Diseases and Vida Ahyong from Chan-Zuckerberg Biohub) Erik A Karlsson, Jennifer A Bohl, Vida Ahyong, Veasna Duong, Philippe Dussart, Jessica E Manning.
EPI_ISL_411915 BetaCoV/Taiwan/CGMH-CGU-01/2020 Asia / Taiwan / Taoyuan 2020-01-25 Laboratory Medicine Department of Laboratory Medicine, Lin-Kou Chang Gung Memorial Hospital, Taoyuan, Taiwan. Kuo-Chien Tsao, Yu-Nong Gong, Shu-Li Yang, Yi-Chun Li, Chung-Guei Huang, Yhu-Chering Huang, Shin-Ru Shih
EPI_ISL_411926 BetaCoV/Taiwan/3/2020 Asia / Taiwan / Taipei 2020-01-24 Taiwan Centers for Disease Control Taiwan Centers for Disease Control Ji-Rong Yang, Yu-Chi-Lin, Jung-Jung Mu, Ming-Tsan-Liu
EPI_ISL_411927 BetaCoV/Taiwan/4/2020 Asia / Taiwan / Taipei 2020-01-28 Taiwan Centers for Disease Control Taiwan Centers for Disease Control Ji-Rong Yang, Yu-Chi-Lin, Jung-Jung Mu, Ming-Tsan-Liu
EPI_ISL_406799 BetaCov/Wuhan/WH02/2019 Asia / China / Wuhan 2019-12-31 General Hospital of Central Theater Command of People’s Liberation Army of China BGI & Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences & Shandong First Medical University & Shandong Academy of Medical Sciences & General Hospital of Central Theater Command of People’s Liberation Army of China Weijun Chen, Yuhai Bi, Weifeng Shi and Zhenhong Hu
EPI_ISL_407193 BetaCoV/South Korea/KCDC03/2020 Asia / South Korea / Gyeonggi-do 2020-01-25 Korea Centers for Disease Control & Prevention (KCDC) Center for Laboratory Control of Infectious Diseases Division of Viral Diseases Korea Centers for Disease Control & Prevention (KCDC) Center for Laboratory Control of Infectious Diseases Division of Viral Diseases Jeong-Min Kim, Yoon-Seok Chung, Namjoo Lee, Mi-Seon Kim, SangHee Woo, Hye-Joon Jo, Sehee Park, Heui Man Kim, Myung Guk Han
EPI_ISL_411950 BetaCoV/Jiangsu/JS01/2020 Asia / China / Jiangsu 2020-01-23 NHC Key laboratory of Enteric Pathogenic Microbiology, Institute of Pathogenic Microbiology Jiangsu Provincial Center for Disease Control & Prevention Lunbiao Cui,Kangchen Zhao,Xiaojuan Zhu,Yiyue Ge,Tao Wu,Bin Wu,Yin Chen,Fengcai Zhu,Baoli Zhu,Ming Wu
EPI_ISL_411953 BetaCoV/Jiangsu/JS03/2020 Asia / China / Jiangsu 2020-01-24 NHC Key laboratory of Enteric Pathogenic Microbiology, Institute of Pathogenic Microbiology Jiangsu Provincial Center for Disease Control & Prevention Kangchen Zhao, Xiaojuan Zhu, Lunbiao Cui, Tao Wu, Yiyue Ge, Bin Wu, Yin Chen, Fengcai Zhu, Baoli Zhu, Ming Wu
EPI_ISL_411952 BetaCoV/Jiangsu/JS02/2020 Asia / China / Jiangsu 2020-01-24 NHC Key laboratory of Enteric Pathogenic Microbiology, Institute of Pathogenic Microbiology Jiangsu Provincial Center for Disease Control & Prevention Kangchen Zhao, Xiaojuan Zhu, Lunbiao Cui, Tao Wu, Yiyue Ge, Bin Wu, Yin Chen, Fengcai Zhu, Baoli Zhu, Ming Wu
EPI_ISL_411929 BetaCoV/South Korea/SNU01/2020 Asia / South Korea 2020-01 unknown Department of Clinical Diagnostics Park,W.B., Kwon,N.-J., Choi,S.-J., Kang,C.K., Choe,P.G., Kim,J.Y., Yun,J., Lee,G.-W., Seong,M.-W., Kim,N., Seo,J.-S. and Oh,M.-D.
EPI_ISL_411954 BetaCoV/USA/CA7/2020 North America / USA / California 2020-02-06 California Department of Public Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Ying Tao, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna’ R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_411955 BetaCoV/USA/CA8/2020 North America / USA / California 2020-02-10 California Department of Public Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Ying Tao, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna’ R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_411956 BetaCoV/USA/TX1/2020 North America / USA / Texas 2020-02-11 Texas Department of State Health Services Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Ying Tao, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna’ R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_411951 BetaCoV/Sweden/01/2020 Europe / Sweden 2020-02-07 unknown Unit for Laboratory Development and Technology Transfer, Public Health Agency of Sweden Bengner,M., Palmerus,M., Lindsjo,O., Lind Karlberg,M., Monteil,V., Appelberg,S., Brave,A., Muradrasoli,S. and Tegmark-Wisell,K.
EPI_ISL_411957 BetaCoV/China/WH-09/2020 Asia / China 2020-01-08 unknown Key Laboratory of Human Diseases, Comparative Medicine, Institute of Laboratory Animal Science Linlin,B., Lili,R., Shuran,G., Jiangning,L., Feifei,Q., Qi,L., Fengdi,L., Jing,X., Wei,D., Pin,Y., Yanfeng,X., Yajin,Q., Hong,G., Qiang,W., Mingya,L., Guanpeng,W., Shunyi,W., Zhiqi,S., Li,G., Lan,C., Conghui,W., Ying,W., Xinming,W., Yan,X., Qi,J. and Chuan,Q.
EPI_ISL_411958 BetaCoV/China/HS_8/2020 Asia / China / HuaShang 2020-01-22 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe, Zhang,W.H
EPI_ISL_411959 BetaCoV/China/HS_17/2020 Asia / China / HuaShang 2020-01-23 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_411960 BetaCoV/China/HS_18/2020 Asia / China / HuaShang 2020-01-23 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_411961 BetaCoV/China/HS_38/2020 Asia / China / HuaShang 2020-01-25 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_411962 BetaCoV/China/HS_46/2020 Asia / China / HuaShang 2020-01-26 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_411963 BetaCoV/China/HS_64/2020 Asia / China / HuaShang 2020-01-28 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_411964 BetaCoV/China/HS_84/2020 Asia / China / HuaShang 2020-01-30 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_411965 BetaCoV/China/HS_86/2020 Asia / China / HuaShang 2020-01-30 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_411966 BetaCoV/China/HS_92/2020 Asia / China / HuaShang 2020-01-31 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_411967 BetaCoV/China/HS_194/2020 Asia / China / HuaShang 2020-02-06 unknown Bioinfo, Vision Medicals, Lianhe Zhang,W.H
EPI_ISL_412026 BetaCoV/Hefei/2/2020 Asia / China / Anhui / Hefei 2020-02-23 Second Hospital of Anhui Medical University Second Hospital of Anhui Medical University Changtai Wang, Zhongping Liua, Zixiang Chen, Xin Huang, Mengyuan Xua, Tengfei He, Mengji Lu, Zhenhua Zhang
EPI_ISL_411949 BetaCoV/Shanghai/SH-01/2020 Asia / China / Shanghai 2020-01-16 unknown Pathogenic microbiology laboratory,Huashan Hospital, Fudan University Jing-Wen Ai, Yi Zhang, Hao-Cheng Zhang, Teng Xu, Wen-Hong Zhang
EPI_ISL_412028 BetaCoV/Hong Kong/VM20001061/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-22 Hong Kong Department of Health School of Public Health, The University of Hon g Kong Dominic N.C. Tsang, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon, Malik Peiris
EPI_ISL_412029 BetaCoV/Hong Kong/VM20001988/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-30 Hong Kong Department of Health The University of Hong Kong Dominic N.C. Tsang, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon, Malik Peiris
EPI_ISL_412030 BetaCoV/Hong Kong/VB20026565/2020 Asia / Hong Kong 2020-02-01 Hong Kong Department of Health School of Public Health, The University of Hon g Kong Dominic N.C. Tsang, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon, Malik Peiris
EPI_ISL_412034 BetaCoV/Wuhan/Tongji-01/2020 Asia / China / Wuhan 2020-01 unknown Department of Clinical Laboratory, Tongji Hospital Liu,W., Zhang,Q., Song,H., Xiang,R., Sun,Z. and Liu,Y
EPI_ISL_412035 BetaCoV/Wuhan/Tongji-02/2020 Asia / China / Wuhan 2020-01 unknown Department of Clinical Laboratory, Tongji Hospital Liu,W., Zhang,Q., Song,H., Xiang,R., Sun,Z. and Liu,Y
EPI_ISL_412036 BetaCoV/Wuhan/Tongji-03/2020 Asia / China / Wuhan 2020-01 unknown Department of Clinical Laboratory, Tongji Hospital Liu,W., Zhang,Q., Song,H., Xiang,R., Sun,Z. and Liu,Y
EPI_ISL_412037 BetaCoV/Wuhan/Tongji-04/2020 Asia / China / Wuhan 2020-01 unknown Department of Clinical Laboratory, Tongji Hospital Liu,W., Zhang,Q., Song,H., Xiang,R., Sun,Z. and Liu,Y
EPI_ISL_412038 BetaCoV/Wuhan/Tongji-05/2020 Asia / China / Wuhan 2020-01 unknown Department of Clinical Laboratory, Tongji Hospital Liu,W., Zhang,Q., Song,H., Xiang,R., Sun,Z. and Liu,Y
EPI_ISL_412039 BetaCoV/Wuhan/Tongji-06/2020 Asia / China / Wuhan 2020-01 unknown Department of Clinical Laboratory, Tongji Hospital Liu,W., Zhang,Q., Song,H., Xiang,R., Sun,Z. and Liu,Y
EPI_ISL_412041 BetaCoV/Shenzhen/HKU-SZ-001/2020 Asia / China / Shenzhen 2020-01 unknown University of Hong Kong-Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y
EPI_ISL_412042 BetaCoV/Shenzhen/HKU-SZ-004/2020 Asia / China / Shenzhen 2020-01 unknown University of Hong Kong-Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412043 BetaCoV/Shenzhen/HKU-SZ-001/2020 Asia / China / Shenzhen 2020-01 unknown University of Hong Kong-Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412044 BetaCoV/Shenzhen/HKU-SZ-002b/2020 Asia / China / Shenzhen 2020-01 unknown University of Hong Kong-Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412045 BetaCoV/Shenzhen/HKU-SZ-004/2020 Asia / China / Shenzhen 2020-01 unknown University of Hong Kong-Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412046 BetaCoV/Shenzhen/HKU-SZ-005/2020 Asia / China / Shenzhen 2020-01 unknown University of Hong Kong-Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412050 BetaCoV/China/HKU-SZ-007b/2020 Asia / China 2020-01 unknown The University of Hong Kong- Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412049 BetaCoV/China/HKU-SZ-007a/2020 Asia / China 2020-01 unknown University of Hong Kong- Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412051 BetaCoV/China/HKU-SZ-007c/2020 Asia / China 2020-01 unknown The University of Hong Kong- Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412052 BetaCoV/China/HKU-SZ-007a/2020 Asia / China 2020-01 unknown The University of Hong Kong- Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412053 BetaCoV/China/HKU-SZ-007b/2020 Asia / China 2020-01 unknown The University of Hong Kong- Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.
EPI_ISL_412054 BetaCoV/China/HKU-SZ-007c/2020 Asia / China 2020-01 unknown The University of Hong Kong- Shenzhen Hospital Chan,J.F.-W., Yuan,S., Kok,K.H., To,K.K.-W., Chu,H., Yang,J., Xing,F., Liu,J., Yip,C.C.-Y., Poon,R.W.-S., Tsai,H.W., Lo,S.K.-F., Chan,K.H., Poon,V.K.-M., Chan,W.M., Ip,J.D., Cai,J.P., Cheng,V.C.-C., Chen,H., Hui,C.K.-M. and Yuen,K.Y.